Kontakt

Konsullata e Nderit e Meksikës në Shqipëri

Blv. “Bajram Curri”

European Trade Centre

Tirana – Albania

Tel. +355 (0) 42259765

Fax: +355 (0) 42259275

e/mail: y.ndroqi@mexico.al